Jaarverslag MR 20-21 Basisschool De Ontmoeting Eindhoven

 

MR Vergadering 1:

· Zittingstermijn

· MR scholing

 

MR Vergadering 2: 02-11-2020

· Schoolplan

· MR handboek

· Ontruimingsplan

 

Notulen 1-2

· Instemming Schoolplan

· Instemming Ontruimingsplan

· MR handboek wordt aangepast voor 20-21

 

 

MR Vergadering 3: Vervallen i.v.m. lockdown

 

 

MR Vergadering 4: 18-01-2021

· Schoolbegroring

· Ouderbijdrage

· Stand van zaken / evaluatie thuisonderwijs

· Visieontwikkeling

· Vernieuwd schoolplein

 

Notulen 4

· Instemming Schoolbegroting

· Instemming Ouderbijdrage

· Toelichting Thuisonderwijs

· Toelichting Visieontwikkeling

· Toelichting schoolplein

 

 

MR Vergadering 5: 08-03-2021

· Zittingstermijn leden

· Trendanalyse jan/febr 2021: Door IB-er Marjet van Poppel toegelicht
 

MR Vergadering 6: 19-04-2021

· Schoolreis/kamp en ouderbijdrage

· Televisie kijken tijdens lunch (inbreng ouder)

· Stand van zaken covid-19

 

Notulen 5-6

· Zittingstermijn zittende leden verlengd

· Toelichting trendanalyse

· Instemming alternatief schoolreisje

· Besproken voor- en nadelen televisie tijdens lunch

· Update stavaza covid-19
 

MR Vergadering 7: 07-06-2021

· Formatie 21-22

· NPO gelden / schoolscan
 

Notulen 7

· Toelichting formatie 21-22

· Toelichting NPO gelden / schoolscan

 

MR Vergadering 8: 19-07-2021

· Jaarplan MR 21-22

· Schoolgids 21-22
 

Notulen 8

· Vergadering niet doorgegaan

· Schoolgids nog niet gereed

· Jaarplan MR21-22 naar MR1 21-2


MR 2021-2022

MR Vergadering 1: 20-09-2021
 • Handboek MR/MR reglement
 • Zittingstermijn
 • MR scholing
 • Terugblik 2020-2021
 • Ontruimingsplan
 • Ouderbijdrage
 

Notulen MR 1 

Tijdens de eerste bijeenkomst van de MR zijn de volgende punten behandeld: 

·       Data MR vergaderingen vastgesteld 

·       Instemming voor het ontruimingsplan 

·       Instemming ouderbijdrage 

MR Vergadering 2: 01-11-2021
 • WMK van 2020-2021
 • Jaarverslag MR 2021
   
MR Vergadering 3: 06-12-2021
 • Cultuurbeleid
 • Visieontwikkeling
   
MR Vergadering 4: 17-01-2022
 • RIE
 • Schoolbegroting 2122?
   
MR Vergadering 5: 07-03-2022
 • Zittingstermijn leden
 • Trendanalyse 1e
   
MR Vergadering 6: 11-04-2022
 • SOP
 • Gezonde school

MR Vergadering 7: 13-06-2022
 • Jaarplanning MR 2022-2023
 • Formatie
 • Trendanalyse 2e
   
MR Vergadering 8: 11-07-2022
 • schoolgids
 • schoolscan/ schoolplan? (als het dit jaar nodig blijkt te zijn)