MR 2021-2022

MR Vergadering 1: 20-09-2021
 • Handboek MR/MR reglement
 • Zittingstermijn
 • MR scholing
 • Terugblik 2020-2021
 • Ontruimingsplan
 • Ouderbijdrage
 

Notulen MR 1 

Tijdens de eerste bijeenkomst van de MR zijn de volgende punten behandeld: 

·       Data MR vergaderingen vastgesteld 

·       Instemming voor het ontruimingsplan 

·       Instemming ouderbijdrage 

MR Vergadering 2: 01-11-2021
 • WMK van 2020-2021
 • Jaarverslag MR 2021
   
MR Vergadering 3: 06-12-2021
 • Cultuurbeleid
 • Visieontwikkeling
   
MR Vergadering 4: 17-01-2022
 • RIE
 • Schoolbegroting 2122?
   
MR Vergadering 5: 07-03-2022
 • Zittingstermijn leden
 • Trendanalyse 1e
   
MR Vergadering 6: 11-04-2022
 • SOP
 • Gezonde school

MR Vergadering 7: 13-06-2022
 • Jaarplanning MR 2022-2023
 • Formatie
 • Trendanalyse 2e
   
MR Vergadering 8: 11-07-2022
 • schoolgids
 • schoolscan/ schoolplan? (als het dit jaar nodig blijkt te zijn)