MR 1 2019-2020:

Op maandag 23 september jl. is de MR voor de eerste keer in vergadering geweest dit schooljaar.

In deze vergadering is er inhoudelijk het volgende besproken:

-          Handboek MR / MR reglement

-          MR scholing

-          Zittingstermijnen

-          Terugblik schooljaar 2018 - 2019

-          Verbinding MR à OPR

De tweede MR vergadering staat gepland op maandag 4 november 2019. Starttijd: 18.30 uur.MR 2 :
 

Op maandag 4 november 2019 is de MR voor de tweede keer in vergadering geweest.

In deze vergadering is inhoudelijk het volgende besproken:

·         Handboek MR

·         Jaarverslag MR 2018 - 2019

·         TSO

·         Ziektevervanging

·         Herfstleerlingen

·         Leerlingenraad

·         Afscheid Ger

De volgende MR staat gepland op maandag 20-01-2020 met starttijd: 18.30 uur

 MR 3 :