De ouderbijdrage

De verschillende werkgroepen verzorgen samen met het team een aantal activiteiten voor de kinderen. Omdat er voor deze activiteiten ook geld nodig is om ze goed te laten verlopen, ontvangt u één keer per jaar een verzoek tot het voldoen van de ouderbijdrage. Deze bijdrage is voor ons zeer belangrijk omdat wij hier diverse activiteiten van bekostigen zoals sinterklaas, kerst, carnaval, sportdag, kamp en de activiteiten dag of het schoolreisje. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar wel nodig om de genoemde activiteiten te kunnen bekostigen die niet onder het normale schoolbudget vallen. Als  u ervoor kiest de ouderbijdrage niet te betalen is de consequentie dat uw kind niet mee doet aan de activiteiten dag, het schoolreisje of het schoolkamp. Uiteraard wordt uw kind die dag(en) wel op school verwacht, maar het volgt dan een alternatief programma.
In november stelt de MR steeds de definitieve hoogte en tevens de begroting van de ouderbijdrage vast voor het komende kalenderjaar. De penningmeester van de ouderbijdrage werkt onder verantwoording van de MR.
Het voorlopig vastgestelde bedrag voor de vrijwillige ouderbijdrage voor 2021-2022 is als volgt:

Groep 1 t/m 7    : € 36,50 per jaar per kind waarvan € 22,50 voor het schoolreisje of activiteitendag.
Groep 8            : € 88,00 per kind, waarvan € 67,50 voor het schoolkamp en afscheid groep 8.