De klachtenregeling

Als u een probleem, kritische opmerking of klacht heeft over zaken die de school betreffen, vragen wij u vriendelijk dit kenbaar te maken. We gaan ervan uit dat de meeste zaken in onderling overleg met de persoon in kwestie en/of de directeur van de school opgelost kunnen worden. In sommige gevallen kan het voorkomen dat we er op school niet uit komen. U kunt dan gebruik maken van de klachtenregeling van SALTO. In geval van (een vermoeden van) een misstand, kunt u gebruik maken van de regeling "Omgaan met het vermoeden van een misstand". Beide regelingen liggen ter inzage op school en kunt u vinden op de website van SALTO.
De procedure voor het indienen van een klacht of het melden van een misstand bij SALTO is als volgt bondig samen te vatten: u meldt uw klacht of het vermoeden van een misstand bij de ambtelijk secretaris klachten van SALTO. De ambtelijk secretaris klachten zal eerst nagaan of u geprobeerd heeft het probleem op schoolniveau op te lossen of dat het (een vermoeden van) een misstand betreft. Vervolgens verwijst de ambtelijk secretaris klachten u door naar het juiste orgaan voor verdere behandeling van uw klacht of uw vermoeden. Als deze stap u, na behandeling van uw klacht, geen oplossing biedt, kunt u contact opnemen met de onafhankelijke landelijke klachtencommissie Stichting Onderwijsgeschillen. Op de website
www.onderwijsgeschillen.nl vindt u hierover meer informatie.
 

 
Contactgegevens
 
Schoolcontactpersonen:
Onze school neemt klachten serieus en heeft daarom 2 schoolcontactpersonen binnen de school bij wie leerlingen, ouders en personeelsleden terecht kunnen met een melding en/of klacht. Zij zorgen voor de eerste opvang van de klager, en eventueel voor begeleiding naar de externe vertrouwenspersonen of de directeur. Voor onze school zijn dat: Birgit van Boxtel en Virry Gout.
De eigen leerkracht, eventueel samen met de schoolcontactpersoon, informeert de kinderen over de taak / functie van de schoolcontactpersoon.
Uiteraard gebeurt dit op een niveau dat de kinderen kunnen begrijpen.
 
Als een klacht ondanks alle inspanningen naar uw mening niet opgelost is op schoolniveau, kan de schoolcontactpersoon u begeleiden en adviseren bij het indienen van de klacht op bestuursniveau.
 
Contactpersonen         : Birgit van Boxtel        
birgit.vanboxtel@salto-eindhoven.nl
                                      Virry Gout                  virry.gout@salto-eindhoven.nl