U kunt middels de volgende formulieren verlof aanvragen:
- Aanvraag verlof leerlingen (voor maximaal 10 schooldagen)

Dit formulier graag inleveren bij directie. 

-----------------------------------------------------------------------------------------

You can apply for leave using the following forms:
- Leave of absence for students (for a maximum of 10 school days)

Please submit this form to management.